var cfg={"root":"http://www.cl8922.com","kid":"citxm","type":"web","sname":"jishufuwu","ID":"11","style":"","device":"","config":"","title":"","scroll":""};

宸ョ?

??TS涓昏?澶??藉伐

        ???″??瀹癸?

        ?疯揪绔?涓昏?澶???瀹?瑁?璋?璇?,??????悍绯荤?锛?Atlas绯荤?锛??瑰??绯荤?锛?SAAB绯荤???

        VHF??楂?棰??虹?璁惧???瀹?瑁?璋?璇?锛????????HF JRC VHF锛?濞???VOIP VHF锛?瀹ゅ?澶╅?璁惧???

        ?疯揪璁惧???瀹?瑁?璋?璇?锛?????erma纾??х??疯揪锛?Terma?烘???疯揪锛?JRC?疯揪锛??ら???疯揪锛?Sperry?疯揪??

 

?洪??濂?璁惧??藉伐锛?

        ???″??瀹癸?

        澶у?骞?璁惧?瀹?瑁?璋?璇?锛???????褰卞??????瀹?瑁????肩?璋??????插僵楗卞??搴﹁?璇????惧??澶????ㄥ??瀹?瑁????惧??涓?灞?璋?璇???

        CCTV璁惧?瀹?瑁?璋?璇?锛?????捣搴峰?瑙?????澶达?澶у??????澶寸??ュ??????璁惧???

        缃?缁?璁惧?

        寰?尝浼?杈?璁惧?瀹?瑁?璋?璇?锛???????????井娉㈣?澶?

        缃?缁?璁惧???瀹?瑁?璋?璇?锛?????氦?㈡?猴?璺??卞????茬?????

 

?虹郴缁??????藉伐锛?

        ???″??瀹癸?

        绯荤??????藉伐璋?娴?

        ??渚?宸ョ?绠$???????????????°??

        绯荤?宸ョ???????板缓???╁???璋??淬??

        绯荤?纭?欢??绾ф???°??

        ??渚?楂?棰???缃?缁???VTS瀹??磋В?虫?规???

 

 


?﹂?ㄥ?村悍淇$????′唤????????/strong>
?板??: 涓?? 绂?寤虹?? ?﹂?ㄥ?杞?欢???????娴疯矾55?蜂?涓?A303
?佃?: 0592-5031095
浼???: 0592-5031096
Email: sales@cl8922.com
???哥??瑰??甯?
?板??锛??﹂?ㄥ??????鸿蒋浠跺????娴疯矾55???﹂?ㄥ?村悍淇?
?板??锛???宀?甯????冲?洪?垮????璺?????宀???????
?板??锛?姝︽?甯?姹?姹??哄父??璺?4-6???村悍淇℃?姹???浜?澶?)